Kontakt 

Arrangörer för Nyländsk Aftongala 2017:

Östra Nylands Ungdomsförbund
info@onuf.fi
Tfn 019532412 
www.onuf.fi

Nylands svenska ungdomsförbund
kansliet@nsu.fi
Tfn 050 330 1222
www.nsu.fi

Default