Kontakt 

Arrangörer för Nyländsk Aftongala 2018:

Västnyländska Ungdomsringen
info(at)vnur.org
019 2415035
www.vnur.org

Nylands svenska ungdomsförbund
kansliet(at)nsu.fi
050 330 1222
www.nsu.fi

Default